Desværre er Skibdal.dk og dets CMS-system løbet ind i nogle problemer, og vil derfor – indtil videre – blive vist som en enkeltside med de fleste oplysninger intakte.

Der arbejdes på en løsning----

Skibdal byder velkommen

Og hvor ligger så Thyholm.

Som det kan ses er Thyholm beliggende mellem Region Midtjylland og Thy. Trods navnet, og skønt forbindelsen til Thy foregår via en jernbane- og vejdæmning med lidt sand og jordaflejring er Thyholm knyttet til Region Midtjylland, hvor forbindelsen går over vand og Oddesundbroen.

Ved kommunesammenlægningerne i 2007 blev det derfor også besluttet at Thyholm Kommune (ca 3500 indbyggere) skulle tilknyttes den fremtidige Struer Kommune, hvilket på en måde er ret heldigt fordi Thyholmerne på denne måde måske kommer lidt tættere på sygehuse og momsregnskaber, end hvis man var blevet tilknyttet Region Nordjyllands administration i Ålborg.

Nyhedsbreve o.l.

Indbydelse til Jubilæumsfest

Tak til alle de implicerede for en veltilrettelagt jubilæumsfest.

Her er opdaterede billeder fra festen.

 

St.Hans 2014 (bileder fra bålet på stranden) Kræver sædvanligt password - fås hos formanden.

Alt det officielle:

Foreningens navn: Grundejerforeningen Skibdal

Formand: Brit Schøt-Nielsen

Næstformand: Se referat fra generalforsamling

Sekretær: Se referat fra generalforsamling

Kasserer: Se referat fra generalforsamling

Bestyrelsesmedlem: Se referat fra generalforsamling

Vejudvalget består af: Se referat fra generalforsamling

Naturgenopretningsudvalget består af: Se referat fra generalforsamling

 

Bestyrelsen mødes efter behov.

Foreningens vedtægter sidst vedtaget 2009.

webmaster: Finn Carlsen 'mailadresse:' Finn.CarlsenAAskolekom.dk (AA=@)

Medlemsliste etc.:

Grundejerforeningens medlemmer pr. 31/12-2013.

Referat fra generalforsamling

Følgebrev til referat

 

Naturen og den slags:

På undersiderne herfra kan læses nyttige informationer om vores omgivende natur, og de fænomener der kan opleves i området.

Morild ved stranden:

Vores strand har i den senere tid i perioder været plaget af noget brunligt algeagtigt´'plævver' som uden tvivl også har afholdt en del fra at dyppe sig i noget der bringer mindelser om en ikke så fjern fortid med forurening og den slags.

På foranledning af Fritze Lundstrøm (Firhøjvej 9) har kommunen undersøgt sagen - og denne undersøgelse godtgør at 'plævveret' - trods sit ulækre udseende - er aldeles ufarligt, idet det stammer fra morildsalgen.

Dagbladet Struer har i den anledning bragt en artikel, som (med tilladelse) i ombrudt form bringes her via følgende link. Morildsartikel

Som det fremgår af artiklen kan det være ganske smukt at gå en tur i vandet om natten -

Naturgenopretningsprojekt

Ved generalforsamlingen 2011 blev det besluttet i samarbejde med Struer Kommune at prøve at tilbageføre strandarealerne til den tilstand de var tidligere - før de blev indtaget af vildroser og brombær.

Ved generalforsamlingen 2012 blev den aktuelle status på projektet gennemgået. På billededet herunder ses den kommende fåre-indhegning angivet med gult og de røde stjerner er nogle selvlukkende klaplåger. Placering og antal af disse er ikke endeligt besluttet -ligesom indhegningen ønskes trukket lidt nordpå, af hensyn til færdslen på forstranden.

Klik på billedet for at hente det som original. (1,04 mb)

eks. på en klaplåge

Naturstatus 2016

I forbindelse med vores generalforsamling 2. pinsedag holdt Tina fra Struer Kommune en slags status over vores Naturgenopretningsprojekt med tilhørende powerpointpræsentation.

Præsentationen en her lavet om til en PDF-fil, som fylder ca. 20 gange mindre - men de enkelte sider (dias) kan genses her. (1,4 mb)Samtidig har Tina også medsendt en række meget smukke naturbilleder fra stranden og fårene, som bringes her.  21.jpg  22.jpg  23.jpg  24.jpg  25.jpg  26.jpg  27.jpg  28.jpg.

.Da det ser ud til at vi stadig fremover vil kunne trækkes med vildvoksende brombær blev muligheden for at lave en slags vekseldrift mellem geder og får geder foreslået.

Muligheden for en slags 'gedegræsserlaug' blev også berørt.

Den gamle redacteur, som tidligere med glæde har nydt gedekød og stadig jævnligt spiser lam (grillet), ser derfor frem til udviklingen af disse tiltag.

Gode opskrifter vil senere kunne findes på disse sider.Bodil 2013

En mindre billedserie, som viser lidt af de ødelæggelser der kan forvoldes når en storm pludselig skifter retning.Historisk tilbageblik.

Thyholm er omkranset af et fladt lavtliggende forland, som brat stiger ad stejle skrænter til de kuplede bakker med frodige marker der udgør det meste af (halv)øen, og dermed et flot eksempel på en landskabstype dannet af litorinahavet og i forbindelse med de sidste par istider.
Om istiderne kan læses her

Forklaring på landskabsdannelsen vil følge senere, når det bliver fundet den frem, men da den er så typisk for morænelandskaberne og dermed en miniudgave af Danmark indeholder landskabet alt det vi elsker, og indenfor et meget overskueligt område.
Det nærmeste man kan komme er, landskabet på den anden side af Linfjorden ved Toftum Bjerge, og da dette landskab, trods den noget kraftigere erosion har en del til fælles med Thyholm, kan der læses om det her.
Landskabsdannelsens sammenhæng med resten af Danmark kan ses her.

Om udstykningerne

Udstykningen stammer fra slutningen af 60.erne/begyndelsen af 70.erne. Alle udstykningerne er på ca. 3000 m^2, så alene i kraft af størrelsen og beplantningen føler man sig meget privat.

Tilkørselsforholdende er ikke egnede til hurtig kørsel,og selvom vejene i teorien skulle være brede nok, er de, grundet kraftig beplantning og/eller et fredet dige, enten ret smalle eller delt op i 2 baner, hvorfor det vil være forbundet med en del besvær at få lastbiler/varebiler frem og tilbage på de ydermere blinde veje 

Området er ikke stort og dermed ikke særligt kendt, ej heller er det ret synligt udefra. Da de fleste beboere også holder lidt øje med trafikken i området, har vi endnu været forskånet for det store antal tyverier, dette skal også ses i sammenhæng med det tidligere nævnte faktum at adgangsvejen på 1 km. er blind, hvorved den hurtige tilbagetrækning er umulig.
Da der efterhånden også er en del fastboende er der heller ikke den store udlejningsfrekvens - alt i alt et herligt sted.

Faktuelle oplysninger

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Er måske allerede dækket ind med siden med nyttige links

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Festlige stunder


Sct. Hans 2015


Selvom naturen ikke viste sig fra sin mest imødekommende side det meste af sommeren, lykkedes det alligevel en mindre gruppe af grundejerne at få tændt bålet og sunget de obligatoriske sange, men vejret indbød ikke til den store festivitas, så snart skiltes vi og gik hjem til varmen i sommerhuset.

Billederne er optaget af Melsen:
Efter flere forsøg i den stride blæst lykkedes det at få tændt bålet.

Og det brændte da også ganske pænt - på billedet ses hvordanArbejdsdagen 2016

Som lovet på generalforsamlingen ville der på denne dag blive serveret smagsprøver af ged

og - Fra Fritze Lundstrøm er modtaget flg.:Lidt tekst og 10 billeder som viser hvad de ikke fremmødte gik glip af:

citat.:

Rigtig mange grundejere var mødt op til denne planlagte arbejdsdag på stranden.
Vi fik ryddet rigtig meget og derefter var der en meget flot servering med helstegt ged, en sammenkogt ret og diverse frikadeller og pølser, som Tina fra kommunen kom med. Brit og Pia havde kreeret en meget dejlig salat og hjemmebagt brød dertil serveret diverse drikkevarer. Dagen blev en stor succes. Stort tak til alle.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Her kunne være en billedsamling fra forskellige samlinger - f.eks. en tidligere sommerfest, sct. hans aften etc. - evt med password

der vil evt. også kunne indsættes links til eksterne billedbaser - google/facebook/utube/o.l.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Matrikeloversigt

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Her forestiller jeg mig at selve udstykningenskortet kunne opleves.

De enkelte matrikler kan få links eller enkeltsider i vej-orden - se evt siden med veje og huse.

Der vil evt. også kunne være noget kortmateriale og den slags

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Veje og huse

På de følgende undersider kan findes relevante links til de enkelte grundejeres egne sider,

hvadenten disse er beregnet til udlejning, eller bare fungerer som almene oplysninger.

Huse til Salg: 

Huse til LejeGl. Landevej

Serup Kirkevej

Niels Lousdalsvej

Skibdalvej

Agertoften

Firhøjvej

<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Herunder 2 eksempler på hhv. et meget privat link, og et meget kommercielt - begge eksterne - og begge som muligheder.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1

2

36

7

8

9

10

11

12

15

Nyttige Links:

Kulturarrangementer

Følg dette link for at se den kommende periodes arrangementer på Thyholm og i Struer

På Thyholm:

7790 er postnummeret på Thyholm, og samtidig webadressen for Thyholm.net, som satser på at blive det non-kommercielle samlingssted for hele Thyholm

Thyholm.dk er den mere kommercielle pendant

 

Om Thyholm Kommune - efter 2007 slået sammen med Struer.

Tambohus Kro

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

andre forslag efterlyses

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vigtige afstande:

Byer

Aalborg: 140 km
Billund Airport: 130 km
Frederikshavn: 200 km
Hanstholm: 70 km
Herning: 70 km
Hirtshals: 190 km
Holstebro 30 km
Hvidbjerg: 7 km - handelscentrum på Thyholm
København: 375 km
Odense: 210 km
Oddesund: 2 km -havn - station og bro
Silkeborg: 100 km
Struer: 15 km - kommunens hovedby - handelsby station
Tambohuse: 3 km - smukt beliggende med kro og campingplads
Thisted: 50 km
Uglev: 1½ km - med bank, smed og station -
Viborg: 75 km
Århus: 140 km

Seværdigheder

Opdag resten afJylland

MuseumsCenter Hanstholm
Voergård Slot
Aalborg Søfarts-og Marinemuseum
Nordjyllands Historiske Museum
Karolinelund
Nordsø Akvariet
Morslands Historiske Museum
Morsø Traktormuseum
Thingbæk Kalkminer
Kystcentret / Jyllandsakvariet
Danmarks Saltcenter
Sydhimmerlands Museum
Glasmuseet Ebeltoft
Glasmuseet
Verdenskortet
Daugbjerg Kalkgruber.dk
Elmuseet
Modelbane Europa
KunstCentret Sikeborg Bad
Fiske-og Familiepark West
Labyrinthia
Baboon City
Industrimuseet
Glud Museum

Vestjydske Attraktioner

Labyrinthia

Baboon City Herning

Mønsted Kalkgruber

Danmarks Fotomuseum

Hangaards Have

Danmarks Flymuseum

Dejbjerg Jernalder

Bork Vikingehavn

Fiskeriets Hus

Holstebro Badeland

Spøttrup Borg

Kystcentret Thyborøn

Kloster Design
M/S Solea Hvide Sande

Ferie- og Familiepark West

Herning Turist-og Kongresbureau

Sneglehuset ThyborønAQUa Park Silkeborg

Skjern Fotoklub
FC Midtjylland
Skjern HåndboldAndre links:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<'

her vil kunne indsættes relevante links - måske dog ikke så privat som disse. Denne private type skal nok  fremover henvises til siderne for medlemmerne/lodsejerne.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Info om CMS:

Dette site er opbygget af et gratis CMS-system (content management system) - systemet betyder at man, som rettighedshaver vil være i stand til at kunne opbygge sine egne sider uanset hvor i verden man går på internettet.

Der vil selvfølgelig være mange begrænsninger, men til et mindre begynderweb, hvor man f.eks. gerne vil præsentere et mindre firma, eller en hobby o.l. er fordelene større end ulemperne.

Dersom man er flere der gerne vil arbejde sammen omkring opbygningen af web-sitet er der også helt klart nogle fordele forbundet ved at starte med dette gratis CMS.

Systemet er dansk udviklet, men en søgning på nettet giver rigtig mange 'hits' og der bliver bestandig overalt i verden udviklet såkaldte templates til dette system, som stilles gratis til rådighed for brugerne.

Systemet kan hentes på www.cmsimple.dk og for 59 kr kan man læse alt om opbygningen i bogen 'Byg et website' af Britt Malka (forlaget Libris - isbn 87-7843-711-3)

Opskrifter

Her vil der tid efter anden blive indsat nogle nyttige opskrifter på ged og lam.

Egne afprøvede opskrifter kan optages ved henvendelse til 'den gamle redacteur'

Vigtig Info

Lægerne i Hvidbjerg

Brandvæsnet:   112

Politi:              114

Alarm:             112

webmaster fralægger sig ethvert ansvar for forældede/forkerte links og oplysninger, men modtager gerne informationer til rettelser/opdateringer.